“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Revidirani akcioni planovi mreža Županija Posavska i Tuzlanski kanton

U septembru (28. i 29.) održani su radni sastanci sa predstavnicima institucija mreža za podršku svjedocima/žrtvama Županije Posavske i Tuzlanskog kantona. Na sastanku su revidirani akcioni planovi koji definiraju aktivnosti i odgovornosti članica Mreže u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine sa ciljem osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima/žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima.

Učesnicima sastanka podijeljen je i promotivni materijal koji je napravljen u svrhu promocije rada Mreže, zatim protokoli i kontakt lista koordinatora svih mreža u BiH kao i kontakt lista institucija i učesnika edukacija Županije Posavske i Tuzlanskog kantona. Također, predstavljena je i afiša koja je nastala u saradnji sa odjelima za podršku svjedocima/žrtvama u Bosni i Hercegovini, a koja pruža informacije koje vrste podrške/pomoći svjedoci mogu da dobiju od: Odjela za podršku svjedocima/žrtvama i članova-ica institucionalnih mreže za podršku svjedocima/žrtvama.

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije