“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Foto: Dodijeljeni certifikate za polaznike edukacija sa kantona - BPK, SBK, ZDK i USK

U organizaciji Medica Zenica tokom augusta 2017. godine održane su završne supervizije i dodijeljeni certifikati o uspješno završena tri trodnevna modula edukacije iz psihosocijalne oblasti za predstavnike institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Bosansko-podrinjskog kantona; Srednjobosanskog kantona; Zeničko-dobojskog kantona i Unsko - sanskog kantona.

BPK - Više fotografija: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1449884591728099

Edukaciju su prošli profesionalaci iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama.
Cilj edukacije je da se unaprijedi saradnja između institucija i nevladinih organizacija i dodatno osnaže profesionalni i institucionalni kapaciteti za rad sa svjedocima/žrtvama.SBK - Više fotografija: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1449888038394421

Edukacija na temu: Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama organizirana je u okviru projekta "Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH"koji uz finansijsku podršku Evropske unije provode U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Medicom Zenica, Fondacijom Udružene žene Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.

ZDK - Više fotografija: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1449888971727661

USK - Više fotografija: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1450722081644350

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije