“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Sekcija logorašica KS: Važno je podići svijest javnosti o potrebama i prioritetima žrtava torture

U.G. Vive Žene u saradnji sa Savezom udruženja logoraša KS-a (Sekcija žena) u petak 23. juna 2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu organizirali su okrugli sto na temu: “Obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture- Kampanja za svijet bez torture!“

Prema riječima Alise Muratčauš , koordinatorice projekta u Savezu udruženja logoraša KS-a, cilj okruglog stola bio je podizanje svijesti o potrebama i prioritetima žrtava torture u BiH i ukazivanje na problem žrtava torture u svijetu. Također, Muratčauš je informisala prisutne o uspostavljanju Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na Kantonu Sarajevo i istakla važnost potpisivanja Protokola o međusobnoj saradnji vladinih institucija i nevladinih organizacija Kantona Sarajevu u maju 2017. godine, što zapravo predstavlja sistemsku, koordiniranu i efikasnu podršku svjedocima prije, tokom i nakon svjedočenja.

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije