“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:

Fondacija Udružene žene: Potpisan aneks protokola za podršku svjedocima grada Banja Luka

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, u ponedjeljak, 26. juna u Banja Luci je potpisan Aneks na Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, kojim su se centri za socijalni rad iz Kozarske Dubice, Srpca, Laktaša, Čelinca i Prijedora i centri za mentalno zdravlje iz Kozarske Dubice i Srpca uključili u rad mreže za podršku svjedocima/žrtvama.

 

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije