„Осигурање приступа правди за свjедоке / жртве
кроз јачање постојећих и успостављање нових мрежа
подршке свједоцима широм Босне и Херцеговине“

Партнери:

Održana konferencija pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“

U partnerstvu četiri organizacije „Vive Žene“ Tuzla, „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“.

Konferencija je bila dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH.

Svrha konferencije je bila informisati javnosti o projektu, postignutim rezultatima i istaći važnosti održivosti uspostavljenih mreža podrške za svjedoke/žrtve u BiH. Također su predstavljeni priručnik „Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“ i „Vodič za preživjele žrtve i svjedoke“ autorica Teufike Ibrahimefendić, „Vive Žene“ Tuzla i Sabihe Husić, „Medica“ Zenica.

Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici: http://svjedocipravdapristup.com/index.php/lat/

Ова интернет страница је урађена уз помоћ Европске уније. Садржај ове интернет странице је искључива
одговорност У.Г. Виве Жене и ни у ком случају не представља становишта Европске уније