„Осигурање приступа правди за свjедоке / жртве
кроз јачање постојећих и успостављање нових мрежа
подршке свједоцима широм Босне и Херцеговине“

Партнери:
  • Додијељени cертификати за полазнике едукација мрежа из Бањалуке, Бијељине и Источног Сарајева
    Додијељени cертификати за полазнике едукација мрежа из Бањалуке, Бијељине и Источног Сарајева Фондација ,,Удружене жене” је организовала трећу по реду супервизију за професионалце мрежа за подршку свједоцима/жртвама из Бањалуке (1. септембар), Бијељине (18. септембар) и Источног Сарајева (22. септембар). Овом супервизијом је завршен циклус обука професионалаца из мрежа за подршку свједоцима/жртвама на тему: “Психосоцијални приступ у раду са свједоцима/жртвама”. Супервизија III - Бања Лука Током наведених супервизија, професионалци су имали прилику да размијене утиске о цијелокупном процесу едукација. По завршетку супервизије, професионалцима из наведених мрежа су уручени сертификати. Супервизија III - Бијељина Супервизија III - Источно Сарајево

Ова интернет страница је урађена уз помоћ Европске уније. Садржај ове интернет странице је искључива
одговорност У.Г. Виве Жене и ни у ком случају не представља становишта Европске уније