„Осигурање приступа правди за свjедоке / жртве
кроз јачање постојећих и успостављање нових мрежа
подршке свједоцима широм Босне и Херцеговине“

Партнери:
  • Промотивни округли столови мрежа за подршку свједоцима/жртвама у регијама Требиње и Добој
    Промотивни округли столови мрежа за подршку свједоцима/жртвама у регијама Требиње и Добој У организацији Агенције за сарадњу, едукацију и развој АЦЕД, одржани су округли столови мрежа за подршку свједоцима/жртвама на подручјима надлежности Окружних судова Добој и Требиње.Округли сто мреже за подршку свједоцима у Добоју је одржан 20. новембра, а округли сто мреже за подршку свједоцима у Требињу 22. новембра 2017. године. Округли сто - Добој Циљ ових округлих столова је промоција мрежа у наведеним регијама, са посебним нагласком на повезивање невладиних организација из локалних заједница са мрежама у циљу правовременогинформисања и пружања подршке свједоцима/жртвама у свим локалним заједницама. Том приликом представљен је и промотивни материјал за мреже, у којем се налазе све…

Ова интернет страница је урађена уз помоћ Европске уније. Садржај ове интернет странице је искључива
одговорност У.Г. Виве Жене и ни у ком случају не представља становишта Европске уније