“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:
 • Akcioni plan za Kanton Sarajevo
  Akcioni plan za Kanton Sarajevo Po uzoru na radionice za Tuzlanski kanton, Posavsku županiju i Brčko distrikt, u organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u petak, 13. oktobra 2017. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, održana je jednodnevna radionica izrade Akcionog plana Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Kanton Sarajevo (KS). Cilj pomenute radionice je osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima i žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima.Tokom radionce 14 predstavnika i predstavnica institucija i organizacija u Mreži uradili su analizu trenutnog stanja, definirali ključne izazove i fokuse djelovanja, te dogovorili smjernice za izradu jednogodišnjeg Akcionog…
 • Akcioni plan za Kanton Sarajevo
  Akcioni plan za Kanton Sarajevo Po uzoru na radionice za Tuzlanski kanton, Posavsku županiju i Brčko distrikt, u organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u petak, 13. oktobra 2017. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, održana je jednodnevna radionica izrade Akcionog…
 • Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta
  Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta U Brčkom je u četvrtak, 12. oktobra održana radionica sa ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama za područje Brčko distrikta. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i…
 • Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacija mreža iz Banjaluke, Bijeljine i Istočnog Sarajeva
  Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacija mreža iz Banjaluke, Bijeljine i Istočnog Sarajeva Fondacija ,,Udružene žene” je organizovala treću po redu superviziju za profesionalce mreža za podršku svjedocima/žrtvama iz Banjaluke (1. septembar), Bijeljine (18. septembar) i Istočnog Sarajeva (22. septembar). Ovom supervizijom je završen ciklus obuka profesionalaca iz…
 • Dodijeljeni sertifikati za polaznike edukacija u Trebinju i Doboju
  Dodijeljeni sertifikati za polaznike edukacija u Trebinju i Doboju U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na…

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije